Esküvői idézetek mindenkinek

Eljön a nagy nap de vajon mit írjunk az esküvői meghívókra? Ilyenkor jól jön egy frappáns idézet, bölcselet. Hadd mutassam be egy hajdani esküvőszervező kollégám és kliensem, Fekete Anikó gyűjteményét. Kár lenne érte ha ez a kollekció elveszne az enyészetben ezért íme, közkézre bocsájtom, remélem találtok benne valami használhatót:

 

 


" A lehetetlent is szabad lesz remélni!
Meglátod, hogy milyen érdekes lesz élni."


(Szép Ernő)


" A szerelem nem folytonos egymásra bámulás, hanem egy irányba való nézés."

(Temesi Ferenc)


" Van aki könnyen eléri azt akit szeret,
van aki sír, szenved, míg az övé lehet.
Van aki könnyen bír feledni,
van aki meghal, mert nagyon tud szeretni!
"Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit,
beérni a jelenlétével.
Szeretni őt a saját világában,
a megváltoztatás szándéka nélkül."


(Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége)


"Őrizd az embert magadban, hogy jogod legyen a szóhoz,
hogy súlya lehessen a szavaidnak, hogy méltó maradj a munkához."


(Kósa Ferenc)


"- De így? Mi van még? Nem nyugszom sosem.
Szeretsz, szeretlek. Mily reménytelen."


(Nemes Nagy Ágnes)


"...a nő a férfi számára
minden, mert a végességet
ajándékozza neki."


(Kierkegaard)


"...A szerelem olyan mint a fa, magától növekszik, mély gyökeret ereszt valónkba, és gyakran tovább zöldül a szív romjain."

(Victor Hugo)


"...a szerelmes
Csillagot hordoz szemében:
Annak nincs sötét s homály;
Bár bolyongjon éj felében,
Kedvesére rátalál."


(Vörösmarty Mihály)


"...ha a boldogságunk van,
mindenünk van; ha pedig
nincs meg, mindent elkövetünk,
hogy megszerezzük"


(Epikurosz)


"...Ím szerelmem ekkép változik, de
soha meg nem szűnik mindig él,
S nem gyöngül, ha néha szelídebb is...
Gyakran csendes a folyó, de mély!"


(Petőfi Sándor)


"...Légy messze bár, mindig itt a helyed;
nem juthatsz túl gondolataimon,
S én velük vagyok, ok meg teveled;
S ha alszanak, fölkölti arcod éke
Szívemet szívem és szemem örömére"


(Shakespeare)


"...nincs más, nem is akarok más gyönyört
csak amit Tőled kaptam, s még kapok.
Koldus - szegény királyi gazdagon:
részeg vagyok és mindig szomjazom."


(Shakespeare: 75. Szonett)


"20 éves lesz lassan már a gyermek,
álmainak fénye szakadt már.
De hiszi még, hogy új álmai lesznek,
s álmaiért újra síkra száll."


(John Lennon)


"Igen a válasz és ebben biztos vagy
Az igen belenyugvás, hagynod kell,
Hagynod kell, hogy úgy legyen."


(John Lennon)


"A barát az egyetlen személy, aki ki tudja javítani a hibáidat -
de van annyi esze, hogy meg sem próbálja."


(Pam Brown)


"A barátság nem létszükséglet, mint ahogyan nem az a filozófia és a művészet sem.
Értéktelen a létfenntartás szempontjából, ugyanakkor egyike azon dolgoknak,
amelyek értelmet adnak a létfenntartásnak."


(C. S. Lewis)


"A boldogság egy belső érettség eredménye. Csakis tőlünk függ, és türelmes, napról napra végzett munka árán érhető el. A boldogságot fel kell építeni, és ez sok erőfeszítést és időt igényel. Hosszú távon a boldogság és a balsors létforma vagy életművészet."

(Matthieu Richard)


"A boldogság nem a dolgokban, hanem hajlamunkban rejlik,
s attól vagyunk boldogok, hogy azt mondhatjuk magunkénak,
amit mi szeretünk, nem pedig azt, amit mások vélnek szeretetre méltónak."


(La Rochefoucauld)


"A boldogsághoz semmi sem szükségesebb, minthogy életünk egy meghatározott célja legyen."

(Eötvös József)


"A boldogságot nem lehet ajándékba kapni,
Egyetlen titka: adni mindig csak adni.
Jó szót, bátorítást, mosolyt, hitet,
És sok-sok önzetlen tiszta szeretetet."


(Goethe)


"A csókod festi kékre az eget,
szemed színétől zöldülnek a fák.
Nélküled üres minden képkeret
és világtalan az egész világ"


(Weöres Sándor)


"A gyepet nézem, talán a gyepet.
Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot."


(Pilinszky János: Itt és most)


"A hatalmas szerelemnek
megemésztő tüze bánt.
Te lehetsz írja sebemnek,
gyönyörű kis tulipánt!

Szemeid szép ragyogása
eleven hajnali tűz,
ajakid harmatozása
sok ezer gondot előz.

Teljesítsd angyali szókkal,
szeretőd amire kért:
ezer ambrózia csókkal
fizetek válaszodért."


(Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem)


"A haza örök, s nemcsak az iránt tartozunk kötelességgel,
amely van, hanem az iránt is, amely lehet, s lesz."


(Kossuth Lajos)


"A házasság az egyetlen teljes és tökéletes kaland."

(Paul Géraldy)


"A házasság csak akkor adhat boldogságot, ha a célunk egy és ugyanaz.
Ha két ember egy úton találkozik s azt mondja egymásnak:
Jer, menjünk együtt! Jer - és kezet adnak egymásnak."


(Lev Tolsztoj)


"A házasság olyan valami, mint amikor az ember
használati utasítás nélkül kezd el legoból építkezni."


(Ismeretlen szerző)


"A házasság ritkán vagy úgyszólván sohasem
fejlődik simán és válságok nélkül individuális kapcsolattá.
Nincsen tudatosulás fájdalom nélkül."


(Jung)


"A hirtelen támadt szerelem,
amely házasságot indít, igazgyöngy,
gyémánt, drágakő, melyet a legnagyobb
művész csiszolt, kincs, amelyet a szív
legmélyén kell elrejteni."


(Balzac)


"A játszótársam, mond akarsz-e lenni,
akarsz-e mindig játszani,
Akarsz-e élni, élni mindörökkön,
játékban élni, mely valóra vált."


(Kosztolányi Dezső)


"A jó asszony az ura fejének a koronája."

(Reymond)


"A legszebb szerelem se jut el messzire, ha csak nézik múlását.
Dédelgetni kell, mint egy kedvenc gyermeket."


(Alain)


"A lélek erejét és nagyságát mi sem bizonyítja jobban,
mint ha lemondunk a bosszúról, és megbocsátjuk a sértést."


(Ismeretlen szerző)


"A léleknek is van tükre,
miként az arcnak.
Ha a tükörből mosolygó arc
tekint vissza ránk,
lelkünk tele van szeretettel.
Aki szeretni képes, arcán viseli
ez érzés kifejezését;
engedi, hogy mások is lássák,
és részesüljenek belőle."


(S.T. Coleridge: Anima Poeta (részlet))


"A magány ellentétpárja nem az, hogy nem vagy egyedül. Hanem a meghitt közelség."

(Richard Bach: Szárnyaló szerelem - Híd az örökkéva)


"A Mindenható arra teremtette a nőt, hogy méltó párja legyen a férfinak."

(Ismeretlen szerző)


"A Nap kihűl, a Föld kiszárad,
az ég üres lesz nélküled,
és én senki vagyok, ha te nem vagy velem.
Annyira szeretlek!"


(Sütő András)


"A napjaid, e bennem átélt
napok átfolynak szememen,
mint hosszú sorok. S úgy állt össze
közös könyvünk: a szerelem.
S ahogy fejlik meséje
hősnőm vagy benne és hősöd én.
Bármi legyen, rossz vagy jó végünk,
Életnek szép e dús regény."
"Az élet remény, küzdelem, bukás,
Sírig tartó vágy, versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet.
Tudom, ez az élet!
Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek,
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.
Megfogom kezedet és megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.
Boldogok leszünk, hiszen én is szeretlek,
amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hű leszek.
"Az életet véges végig együtt kell leélni,
Úgy válik el mit ér a nő és a férfi.
Jót és rosszat megosztani, kacagni és sírni,
a szerelem dal, melyet együtt kell megírni."


(Sztyepan Soripacsov)


"A pillanatok zörögve elvonulnak,
de te némán ülsz fülemben.
Csillagok gyúlnak és lehullnak,
de te megálltál szememben."


(József Attila)


"A régi barátokkal kapcsolatban az egyik legnagyobb áldás,
hogy az ember megengedheti magának, hogy hülyét csináljon magából előttük."


(Ralph Waldo Emerson)


"A semmi a minden
A minden a semmi,
Ahogy az elso percben,
Csak úgy szabad szeretni."


(Gyurkovics Tibor: Örök)


"A semmi a minden, a minden az semmi,
ahogy az első percben, csak úgy szabad szeretni."


(Gyurkovics Tibor: Örök)


"A semmi ágán ül szívem,
kis teste hangtalan vacog,
köréje gyűlnek szelíden
s nézik, nézik a csillagok."


(József Attila: Lassan, tűnődve - Reményt)


"A siker csak percre kedves a hatalom hűtlen,
Többet ér ennél a csendes, vígasztaló szerelem.
Nem is kérek semmi mást, csak mosolyodat, szavadat, rózsát, napfényt, lombos árnyat, ragyogást a fák alatt."


(Victor Hugo)


"A szellem szépsége csodálatot, a léleké tiszteletet, a testé
pedig szerelmet ébreszt. A tisztelet és a csodálat mértékletes;
csak a szerelem szertelen."


(Fontenelle)


"A szerelem a lélek selyme, a szív bársonyvirága,
melynek magvát minden szívben elültette a teremtés,
de amely csak minden ezredik szívében
érik meg igazán pompázó virággá."


(Rabinranath Tagore)


"A szerelem annyira mindenható, hogy képes újjáteremteni az embert."

(Dosztojevszkij)


"A szerelem az a párbaj, amiben az veszít, aki előbb veszíti el a józan eszét."

(Török: Vas Népe)


"A szerelem buzgó megfeledkezés mindenrol, ami rajta kívül van."

(Victor Hugo)


"A szerelem csak annak fedi fel legrejtettebb titkait és csodáját,
akik képes a feltétlen odaadásra és érzelmi hűségre."


(Jung)


"A szerelem ékköve a hűség, próbaköve a házasság."

(Ismeretlen szerző)


"A szerelem és a művészet összeláncolt világok - összeláncoltak, hiszen a szerelem művészet nélkül puszta vágyakozás marad, és a Művészet sem nyújt élvezetet, ha nem a szeretet oldaláról közelítik meg. [...] Senki sem lehet biztos benne, hogy a művészet valamennyi lehetőségét felfedeztük-e már, vagy hogy van-e bármiféle értelme az emberi elmétől elvonatkoztatva. És ez ugyanígy igaz a szerelemre is."

(Arthur C. Clarke)


"A szerelem gyönyörűséges virág,
de meg kell lennie bennünk a kellő bátorságnak,
hogy irtózatos szakadék szélén szedjük"


(Stendhal)


"A szerelem olyan bőn,
amelyben nem lehetünk meg cinkostárs nélkül."


(Baudelaire)


"A Szerelem valóság, a valóság Szerelem,
A Szerelem érzés, érezni a Szerelmet.
A Szerelem akarni, hogy szeressenek.

A Szerelem érintés, az érintés Szerelem,
A Szerelem kéznyújtás, elérni a Szerelmet.
A Szerelem kérni, hogy szeressenek.

A Szerelem te vagy,
Te és én,
A Szerelem tudni,
Mik lehetnénk.

A Szerelem szabad, a szabadság Szerelem,
A Szerelem élet, megélni a Szerelmet.
A Szerelem kívánni, hogy szeressenek."


(John Lennon)


"A szerelem virág, melyet hagynod kell, hogy növekedjék."

(John Lennon)


"A Szerelem: eső utáni nap;
A Kéj: napsütés múltán zivatar;
A Szerelem: üde tavasz marad;
A Kéj: telet hoz nyár felén hamar;
Az nem csömörlik, ezt öli falánkság,
Amaz igazság, ez hazug galádság."


(Shakespeare : Venus és Adonis)


"A szerelemben nincsenek évek
A szerelemben csókok vannak.
A szerelemben jaj a fösvénynek!
A szerelemben csak azok élnek,
Kik szerelemből mindent odaadnak."


(Gyónyi Géza)


"A szerelemnek még bolondsága is
nagyobb bölcsesség, mint a
filozófusok minden tudománya."


(Jókai Mór)


"A szeretet minden megnyilvánulása visszahull a szeretetre, amelyből fakadt.
Annak, aki szeret, nincsen szükséges arra, hogy emlékezzenek rá.
Van az elevenek országa meg a holtak országa, s a híd a szeretet,
csak az marad meg, az az élet egyetlen értelme."


(Thorton Wilder)


"A szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel.
S a szeretet nem szűnik meg soha."


(Szent Pál / 1Kor 13)


"A szeretet nem ad egyebet, mint önmagát, és nem vesz el semmit, csupán önmagából.
A szeretet nem birtokol, és nem birtokolható.
Mert a szeretetnek elég a szeretet. ...
A szeretet nem vágyik egyébre, mint beteljesíteni önmagát"


(Kahlil Gibran: Próféta)


"A tapasztalat azt bizonyítja, hogy nem az a szeretet,
ha két ember egymás szemébe néz, hanem az, amikor
mindketten ugyanabba az irányba néznek."


(A. de Saint-Exupéry)


"A távollét vagy a szerelmest öli meg, vagy a szerelmet."

(Quitad)


"A tengerpartot járó kisgyerek
mindig talál a kavicsok közt egyre,
mely mindöröktől fogva az övé,
és soha senki másé, nem is lenne."


(Pilinszky János)


"A világi méltóság aranyfüst és játékpénz, de az emberi méltóság valóság, színarany.
Miért játszol hamis pénzért, mikor Isten megtömte zsebed színarannyal?"


(Márai Sándor)


"Ah vége, vége! Vagy ki tudja?
Diák marad az ember, amíg él,
leckéjét a sírig tanulja:
nehezebbet folyvást a réginél!"


(Reviczky Gyula)


"Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul."


(József Attila)


"Aki hibátlan barát után kutat, anélkül marad."

(Török közmondás)


"Aki másokat ismer, okos. Aki magát ismeri, bölcs. Aki másokat legyőz, erős. Aki önmagát legyőzi, hős."

(Lao-ce)


"Aki szeret, azt viszont is szeretik."

(Fontane)


"Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd el, Légy hű mindhalálig"


(Madách)


"Áldassék hát a kötelék,
Mely szíveinket szelíden fogja össze..."


(Paul Geraldy)


"Áldott csodáknak
Tükre a szemed,
Mert engem nézett.
Te vagy a bölcse,
Mesterasszonya
Az ölelésnek.
Áldott ezerszer
Az asszonyságod,
Mert engem nézett,
Mert engem látott.
S mert nagyon szeretsz:
Nagyon szeretlek
S mert engem szeretsz:
Te vagy az Asszony,
Te vagy a legszebb."


(Ady Endre)


"Áldott legyen, ha szerelem az élet!
Több élete, hogy még többet szeressek!
Egy ezredévnyi eszme fel nem érhet
Egy azúr percével az érzelemnek."


(Delmira Augustini)


"Álmaim, a csalfák, éjfélkor adták meg ölemnek
A kedvest, s forró csókjait itta tüzem.
Még boldogságom soha eképp nem vala teljes:
A szív kéjeiben lelkem örömre hajolt.
Serkentem; tündér javaim kisuhantak eszemből,
S most a csók helyein gyenge könyűke remeg."


(Vörösmarty Mihály)


"Álom, álom, édes álom!
Altass engem, légy halálom!
Légy halála életemnek,
S élte haldokló szívemnek."


(Vörösmarty Mihály)


"Ám, úgy kell lennie: a végtelen felé halad az út, amely a végtelenből érkezik."

(Illyés Gyula)


"Amennyit elfogadsz, annyit kell adnod érte,
adj teljes életet, teljes szívedért cserébe!"


(Rücker)


"Ami fél, azt ne fogadd, egészet akarj és egészet adj!"

(Ady Endre)


"Amíg nem ismerjük, nem vesszük komolyan, nem tiszteljük magunkat,
nem békülünk meg önmagunkkal és nem éljük saját életünket, addig
csupán, mint a marionett, külső hatásoknak és törvényeknek
engedelmeskedve, idegen életet élünk."


(Hesse)


"Amikor a szeretet int felétek, kövessétek őt,
Jóllehet minden útja nehéz és meredek.
És mikor szárnyai átölelnek,
engedjétek át néki magatokat,
Jóllehet a belsejében rejlő kardok
sebet ejthetnek rajtatok.
És amikor szól hozzátok, higgyetek
szavának, Jóllehet hangja összetörheti
álmaitokat, miként az északi szél
pusztára sepri a kertet."


(Kahlil Gibran: A Próféta c. kötetéből)


"Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk ekkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani, mindörökre."
Kezem feléd nyújtom, szívem neked adom,
Melyet soha vissza nem kérek,
Szeress egy életen át úgy, mint ahogy én téged,
Akkor is, ha megöregszünk, és
Akkor is, ha már nem élek."


(Ady Endre)


"Amióta szívem szeret Téged
Bizton tudom, sokkal többet érek."


(Michelangelo)


"Amit szívedbe rejtesz,
szemednek tárd ki azt,
amit szemeddel sejtesz,
szíveddel várd ki azt.

A szerelembe - mondják -
belehal, aki él,
de úgy kell a boldogság,
mint egy falat kenyér.

S aki él, mind-mind gyermek
és anyaölbe vágy.
Ölnek, ha nem ölelnek -
a harctér nászi ágy.

Légy, mint a Nyolcvan Éves,
akit pusztítanak
a növekvők s míg vérez,
nemz millió fiat.

Már nincs benned a régen
talpadba tört tövis.
És most szívedből szépen
kihull halálod is.

Amit szemeddel sejtesz,
kezeddel fogd meg azt.
Akit szívedbe rejtesz,
öld, vagy csókold meg azt!"


(József Attila: Amit szívedbe rejtesz - Freud nyolc)


"Ámor mondja : - Boldogok az összekulcsolódó szeretők:
Úgy kapnak, hogy adnak, s úgy adnak, hogy kapnak; adott
És kapott ajándékot itt nem lehet megkülönböztetni, sem
Adományt és zsákmányt. Sebezve sebesülnek és sebesülve
sebeznek. Egymás iránti féktelen szomjukban
tulajdonképpen vágytalanok : hiszen karjukban tartják a kielégülést,
aki éppúgy szomjazik. Dulakodnak, sírnak, haragusznak :
de dulakodásuk ölelés, könnyük ékessége, haragjuk szerelem.
Boldog, aki az élet minden állapotában
ugyanúgy küzd, sért, haragszik, mint az első egyesülésben :
folyton a bizalom perceit éli, az ős-örök Aranykort - mondja Ámor."


(Weöres Sándor)


"Arra születtem, hogy megszeressenek,
S megszeressem én is azt akit lehet.
Arra születtem, hogy boldog is legyek,
s továbbadjam egyszer az életemet."


(Adamis Anna)


"Az a szeretet, amely véget ér, csupán árnyéka a szeretetnek.
Az igazi szeretet kezdet és vég nélkül való."


(Hazrat Inayat Khan)


"Az az életfilozófiám, hogy a nehézségek eltűnnek, ha bátran szembenézünk velük."

(Isaac Asimov)


"Az élet csak egy jót ad nekünk: Azé lehetünk, akit szeretünk."

(Lope de Vega)


"Az élet egy angolkeringő,
mit eltáncolsz a sírig.
Sorsod csupán attól függ,
hogy kivel táncolod végig.
"Lágy zsongó harangok mellett
esküszünk egymásnak örök hűséget,
S a sírig tartó szeretet erős szálai
kötnek össze bennünket."
"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned."


(Weöres Sándor)


"Az élet egy nemi úton terjedő betegség, melynek a halálozási aránya száz százalék."

(Murphy)


"Az élet remény, küzdelem, bukás,
sírig tartó vágy, versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet. Tudom, ez az élet!
Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek,
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek.
Megfogom kezedet és megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.
Boldogok leszünk, hiszen én is szeretlek,
amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hű leszek."


(Ismeretlen szerző)


"Az élet rögös és nehéz,
Te mindig csak előre nézz!"


(Ismeretlen szerző)


"Az élet rögös útján nekünk találkozni kellett,
hogy hitben, szeretetben éljünk mi egymás mellett.
Fogd meg hát kezemet, és én Veled megyek,
reád bízom magam, mert nagyon szeretlek."

"Megfogom kezedet, s megígérem Neked,
hogy az élet rögös útján végig elkísérlek.
Boldogok leszünk, hisz én is szeretlek,
amíg szívem dobogni fog, hozzád mindig hű leszek."

"Akit párodul melléd rendelt az ég,
Becsüld meg, szorítsd meg kezét,
És ha minden álmod valósággá válik,
Akkor se feledd, légy hű mindhalálig."


(Madách)


"Az élet teljességét nem években mérik, hanem örömben.
Kinek-kinek annyit ér az élete, amennyi örömet szerez másoknak."


(Zay László)


"Az életben az a legnagyobb boldogság,
ha meggyőződhetünk róla, hogy önmagunkért
szeretnek, pontosabban szeretnek bennünket annak ellenére, hogy önmagunk vagyunk."


(Victor Hugo)


"Az elszakadás áll előttünk,
világi lárma csalogat,
az útra néz mindenki köztünk,
kigyúl az ifjú gondolat."


(Puskin)


"Az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak,
hazájának s ezáltal az egész emberiségnek."


(Széchenyi István)


"Az ember egy napon rádöbben arra,
hogy az életben igazán semmi sem fontos.
Sem pénz, sem hatalom, sem előrejutás, csak az,
hogy valaki szeresse őt igazán"


(J. W. Goethe)


"Az ember ezért elhagyja
anyját és apját
feleségéhez csatlakozik,
s a kettő testben egy lesz.
Úgy hogy már nem ketten
vannak,
hanem csak egy test.
Amit tehát Isten egybekötött,
ember szét ne válassza."


(Márk 10, 6-9)


"Az ember nem szerelmes, hanem ő a szerelem.
És természetesen, ha te vagy a szerelem,
akkor egyúttal szerelmes is vagy.
De ez csak egy eredménye, egy mellékterméke az eredeti oknak.
Az eredeti ok pedig az, hogy te vagy a szerelem."


(Osho)


"Az ember olyan lény, aki csak a másik kezéből,
szeméből, öléből kaphat, kenyeret, poharat, tudást, örömöt - mindent"


(Ancsel Éva)


"Az emberi boldogság titka,
Ha az ember érzi, hogy szükség van rá."


(Obrazov)


"Az én szivem sokat csatangolt,
de most már okul és tanul.
Aki halandó, csak halandót
szerethet halhatatlanul."


(József Attila: Töredékek - Az én szivem sokat csat)


"Az értelmes ember számára a szerelem nem vak, és ha szeret, tudja kit szeret és miért."

(Selgunov)


"Az igaz ember hitét, meggyőződéseit nagy katasztrófák sem képesek sarkaiból kifordítani."

(Jókai Mór)


"Az olyan parányi teremtményeknek, mint mi vagyunk,
a mérhetetlen teret csak a szeretet teszi elviselhetővé."


(Carl Sagan)


"Az öröm akkor kezdődik, amikor abbahagyod saját boldogságod
keresését azért, hogy megkísérelj másokat boldoggá tenni."


(Michel Quoist)


"Az vagy nekem, mint testnek a kenyér
a tavaszi zápor főszere a földnek;
lelkem miattad örök harcban él,
mint a fösvény, kit kincse gondja öl meg"


(William Shakespeare)


"Az, hogy én ki vagyok, attól függ, hogy te minek akarsz látni engem."

(Dan Millmann)


"Azért tanítottak meg beszélni, hogy könnyebben ki tudd fejezni magad!
Miért nem élsz ezzel a nagy lehetőséggel?
Nehéz a gondolataidban olvasni és nem biztos, hogy amit gondolsz,
azt a másik is annak látja, aminek te hiszed."


(Ismeretlen szerző)


"Azoknak, akiket szeretünk, csaknem mindig nagyobb
a hatalmuk rajtunk, mint nekünk önmagunkon."


(Ismeretlen szerző)


"Azt mondd amit mondanod kell, ne azt amit mások szeretnének hallani."

(Henry David)


"Barát az, aki akkor is velünk tart, amikor az egész világ ellenünk fordul."

(Alban Goodier)


"Bárki képes együtt érezni egy barát szenvedéseivel,
de ahhoz már nagyon jó természet szükségeltetik,
hogy egy barát sikereivel is együtt tudjunk érezni."


(Oscar Wilde)


"Bármerre vezessen sorsod légy mindig szerencsés és boldog."

(Ismeretlen szerző)


"Bármily csodálatos is az első szerelem, semmi nem olyan felkavaró, mintha az ember kap egy második esélyt is a boldogságra."

(Ismeretlen szerző)


"Bármily erővel, bármily áldozattal hazát kell
nektek is teremteni! Egy új hazát, mely szebb a réginél, és tartósabb is, kell akarnotok."


(Petőfi Sándor)


"Belefáradtam, hogy néma tanú legyek, hogy csak figyeljek tétlenül.
Bárcsak legalább egy percig érezném, milyen az ha a súlyod a földön tart, ha a lábad a talajt éri!
Milyen az amikor taszítasz egyet a falon és érzed, hogy ellenáll."


(E. H. Chapin)


"Bizony mondom, elmúlik e világ.
És bizony mondom, megmaradok én.
S bizony, ha két szív egy ütemre dobban,
Az egy-ütemben ott dobbanok én"


(Reményik Sándor: Egy Hymen-hírre)


"Boldogan elfutnék veled én egy sűrű vadonba,
hol soha ember még nem taposott utakat.
Mert te a búban öröm s ragyogás vagy az éji sötétben,
társ a magányban, csönd, s gondok után pihenés."


(Tibullus - Hűség - Radnóti M. fordításában)


"Boldogság az élet egyetlen értelme,
ha nincs boldogság,
a lét ostoba és keserves kaland."


(Santayana)


"Boldogságban veled élni, ezt sohasem felcserélni, így legyen."

(Berecky Dénes)


"Buddha azt mondja : szerelmesedben én rejtőzök,
Hiába keresed mosolyán , csípőjében, nem ő
a titka a rózsa üdvösség-leheletének:
szeress, szeressél amíg élsz,
szeretlek, szeretlek amíg élek."


(Tornai József)


"Csak egy lány meg egy fiú - a dicső
Győzelmi krónika,
Az semmivé lesz, de az ő
Történetük soha."


(Thomas Hardy)


"Csak egy út van a boldogság felé: másokat boldoggá tenni."

(Lord Baden Powel)


"Csókot, csókra adjon aki hű nem állnok,
Aki büszke arra, hogy mellette állok,
Aki míg én alszom örködik könnyezve,
És ha ébren vagyok kacagó a kedve"


(József Attila)


"De azt hiszem, most van itt a perc, hogy fogd a két kezem, ez kell nekem.
Mert, ha itt vagy velem, a szívem megpihen."


(Demjén Ferenc)


"De most megjártad, kedves, most az egyszer,
ezüsthálóval foglak meg, nem menekszel!
A csillagos ég hálójába foglak,
nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.
Az volt a veszted, mind a kettőnk veszte,
az a csillagos júniusi este."


(Ismeretlen szerző)


"De most megjártad, kedves, most az egyszer.
Ezüsthálóval foglak, nem menekszel
A csillagos ég hálójába foglak,
Nekem fogadsz szót, meg a csillagoknak.
Az volt a vesztünk,
Mind a kettőnk veszte,
az a csillagos júniusi este?
Csak a csillagok voltak és mi ketten!
A csillagok közt szálltunk! És ijedten
és görcsösen fogtuk egymás kezét."


(Nadányi Zoltán)


"Dolgos ember, nyelves asszony, megszerzi magának akár a fél világot."

(Reymond)


"Dühös vagyok, követelő, mogorva,
Elégedetlen, féltékeny, bolondos,
Boldogtalan, házsártos is gyakorta.
Nagyon szeretlek, s így lettem nagyon rossz.

Űzlek. Gyötörlek. Szidlak is örökkön.
Be boldogabb, be szeretettebb lennél,
He nem te volnál mindenen a földön,
S ha volna más, mi nékem szentebb ennél."


(Paul Géraldy)


"Eddig csak álmodtunk, terveztünk még,
most valóra válhat minden ami szép.
Az élet, a munka tárt karokkal vár,
s hogy szép lesz-e, csak rajtunk áll."


(Szabó Pál)


"Egész szerelmem annyi volt csak:
hogy láttalak, szemedbe néztem,
egy mosolygásod volt csak minden,
de nekem elég volt egészen,
és én úgy őrzöm e mosolygást,
miként a napsugárt a tenger,
elrejtve mélyen, szomorúan
és - végtelen nagy szerelemmel."


(Juhász Gyula: Első szerelem)


"Egy akármilyen járókelő az én rózsámra is azt mondhatná,
hogy ugyanolyan, mint ti. Holott az az igazság, hogy ő
egymaga többet ér, mint ti valamennyien, mert ő az, akit
öntözgettem. Mert ő az, akire burát tettem. Mert őt hallottam
panaszkodni meg dicsekedni, sőt néha hallgatni is.
Mert ő az én rózsám."


(A. de Saint-Exupéry: A kis herceg)


"Egy életre elköteleztem magamat,
választottam. Mostantól kezdve
nem az a célom, hogy azt
válasszam, aki tetszik nekem,
hanem, hogy annak tetsszem,
akit választottam."


(Alain)


"Egy homokszemben lásd meg a világot,
egy vadvirágban a fénylő eget,
egy órában az örökkévalóságot,
s tartsd tenyeredben a végtelent."


(William Blake)


"Egy másik asszonnyal, aki nincs
(és minden asszonyban ott van),
aki nem te vagy, aki nincs,
aki egy mosolyodban,
mozdulatodban, benned is
olykor villanni látszik:
akit nem én, egy másik
férfi ismerhet benned, és
aki másoknak szenvedés; -
azzal a másik asszonnyal,
azzal is ismertess meg, -
akkor elhiszem: úgy szeretsz,
ahogy még nem szerettek.

Vagy a levegő, melyet beszívok,
a táplálék, melyet visz a vér,
a látásom vagy - tán meg is lepődném,
ha tenszemeddel rám tekintenél - ;
vagy, észrevétlen, mint ahogy a kéz,
a szív, az agy, a gondolat, akármi,
életem része, melyet bármikor
keresetlen is meg tudok találni ; -
s mint a bonyolult óramű, ah elvész
egy alkatrésze, s tiktakja kihagy,
olyan lennék nélküled; és csak akkor,
csak akkor tudnám igazán: ki vagy."


(Szilágyi Domokos)


"Egy óra hosszat szeretni: állati dolog.
Egy éven át szeretni: emberi dolog.
Egy életen át szeretni: angyali dolog.
Egy életen át egyet szeretni: isteni dolog."


(Locardaire)


"Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, ha összekapaszkodunk"

(Goethe)


"Egyetlen dolgom e földön a szeretet."

(Victor Hugo)


"Egyetlen szív kell csak nekem,
egy messziről dobbanó néma jel.
Egyetlen szó: egy halk igen,
Amit egy magányos csillag üzen"


(S. Nagy István)


"Egyszer már megmondtam, hogy szeretlek! - Majd szólok, ha változott a helyzet."

(Fodor Ákos: Az érzelmi antitalentum dala)


"Egyszer rájövünk, hogy lett volna szebb.
Egyszer egész biztosan rájövünk, hogy lett volna bölcsebb,
de mostmár van, így ahogy van és ha rossz is, hát így tudtam legjobban.
Tán holnap jobban játszanám és szebben, szebben mondanám.
De ez már így marad"


(Ancsel Éva)


"Egyszerűség, jóság, igazság - ezek mind nélkülözhetetlenek az emberi nagysághoz."

(Lev Tolsztoj)


"Együtt ragyog vagy halványul a Te neved s az én nevem.
Egyek vagyunk örökre, mint a költészet és a szerelem."


(Benjámin László)


"Együtt születtetek és együtt is maradtok mindörökre.
Együtt lesztek akkor is, amikor a halál fehér szárnyai szétszórják napjaitokat.
Bizony mondom, együtt lesztek, még az Isten csöndes emlékezetében is."


(Kahlil Gibran: Próféta)


"Előre, föl, miénk az élet,
a széles földnek kerekén
szemünkben csillog az ígéret
és bennünk ring a jó remény!"


(Tóth Árpád)


"Először a szem csókol, aztán a kezem,
mint tenger ömölsz el érzékeimen,
mint tenger ömöllek én is körül,
aztán part, s tenger összevegyül,

s együtt, egymás partján heverünk,
vagy nyári réten ringat gyönyörünk,
s mi vagyunk a virág, az illat, a nap
s a lepkék bennünk párzanak,

vagy felhők vagyunk ott az égen:
azok is oly tengerszerűen
lüktetnek, és hullámzanak,

vagy mit tudom én! Részeg vagyok,
hunyt szemmel apadok, áradok,
és ahogy a csókodba veszek,
a mindenséggel keveredek,

s a mondhatatlant mondanám,
de összevissza dadog a szám,
hogy áramok, és hogy emelsz, ölelsz,
s szikrát vet a test és fellobban a perc

ó, gyúló lánghalál! - Elégtek, szavak?
Villámok vad deltája szakad
lelkünkbe, s mi eltűnünk, mint a fény,
érzékeink káprázó tengerén."


(Szabó Lőrinc: Káprázat)


"Elárulom a titkot, ami segített nekem, hogy célba érjek:
az én erőm egyes egyedül a makacs kitartásomban van."


(Louis Pasteur)


"Életed útját magad választod, válassz hát úgy, ha egyszer elindulsz, nincs már visszaút."

(Kodály Zoltán)


"Élj, szeress, légy boldog,
És hidd el nekem:
Szeretni annyit jelent,
Mint élni valakiért,
s ez teszi szebbé az életet."


(Saint de Exupery)


"Eljegyeztelek nehéz szerelemmel
Téged, ki hű vagy és halk, mint az ég,
S felesküszöm szelíd, szép kezedre,
Hogy el ne hagyjalak, amíg csak élsz."


(Garai Gábor)


"Elkapom az arcod és a pillanat
szeszélyét, minden mozdulatodat,
mint mély eget a mély tenger szíve,
befogadlak, mint senki sohase,
hívlak, jössz, eldobsz, és várlak megint,
és szeretlek a parancsod szerint.
Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
néma barátod, rabszolgád vagyok,
alázatos és bizalmas barát,
aki nem kér semmit, csak néz s imád,
és nem akar lenni, csak általad,
csak az árnyéka annak, ami vagy."


(Szabó Lőrinc)


"Elmúló mind, ami csillog a fényben.
Halhatatlan mind, mi ég a szívben."


(Ismeretlen szerző)


"Elmúlt, mint száz más pillanat,
s tudjuk mégis, hogy múlhatatlan,
mert szívek őrzik nem szavak."


(Végh György)


"Elmúlt, mint száz másik pillanat, mégis múlhatatlan, mert szívek őrzik, s nem szavak."

(Hemingway)


"Előbb-utóbb biztosan fellép a körülmények olyannyira kedvezőtlen elrendeődése, hogy esküvőre kerüljön a sor..."

(Murphy)


"Elöttünk áll a jövő, a titokzatos,
Ki tudja mennyi örömet gondot rejteget
Egyben hiszünk, kéz a kézben indulunk,
S szerelmünk a boldogság felé vezet."


(John Paul)


"Elöttünk áll a jövõ, a titokzatos,
Ki tudja mennyi örömet gondot rejteget
Egyben hiszünk, kéz a kézben indulunk,
S szerelmünk a boldogság felé vezet."


(John Paul)


"Ember vigyázz, figyeld meg jól világod, ez volt a múlt, emez a vad jelen.
És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen."


(Radnóti Miklós)


"Emberi törvény kibírni mindent s menni mindig tovább,
még akkor is ha nem élnek már benned remények és csodák."


(Hemingway)


"Én már
sehol se vagyok
Én
te vagyok"


(Képes Géza)


"Én mondom: Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
a szellem és a szerelem!"


(József Attila: Ars poetica)


"Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
elrévedezni némely szavadon,
mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
és rajta túl derengő csillagok.

Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
egy pillantásod, hogyha megkeres,
mint napsugár ha villan a tetőn,
holott borongón már az este jön.

Én nem tudom, mi ez, de érzem,
hogy megszépült megint az életem,
szavaid selyme szíven simogat,
mint márciusi szél a sírokat!

Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem."


(Juhász Gyula: Szerelem)


"Én sem volnék, ha nem volnál,
ha te hozzám nem hajolnál,
te sem volnál, ha nem volnék,
ha én hozzád nem hajolnék.
Osztódom én, osztódol te.
Só vagy az én kenyeremben,
mosoly vagy a bajuszomon,
könny vagyok a két szemedben.
Köt a véred, köt a vérem:
szeretőm vagy és testvérem.
Köt a vérem, köt a véred:
szeretőd vagyok s testvéred.
Szellőm vagy, ki megsimogatsz,
viharom, ki szerteszaggatsz,
szellőd vagyok, ki simogat,
viharod, ki szétszaggatlak.
Ha nem volnék, te sem volnál,
én sem volnék, ha nem volnál.
Vagyunk ketten két szép nyárfa,
s búvunk egymás árnyékába."


(Kányádi Sándor: Két nyárfa)


"Engedd magadhoz az örömöt. Nyúlj utána és ragadd meg amikor elfut melletted."

(Carl Sandburg)


"Érezni, hogy szemeid már szemeimben élnek és néznek
S érezni azt, ha szép Veled szép és csak Veled teljes az élet."


(Illyés Gyula)


"Érzékeink meg az asszonyok szépsége belénk
oltották a vágyakozást egy paradicsom után,
amelyet végül az ő segítségük nélkül, pusztán
szellemünk erejével akarunk megvalósítani.
Logikusan cselekszünk tehát, amikor azt
kívánjuk az asszonyoktól, hogy kihívóak
és hozzáférhetetlenek legyenek egyszerre"


(Paul Géraldy)


"És a tölgyfa és a ciprus sem nő egymás árnyékában"

(Kahlil Gibran)


"És beleborzongok, látván, hogy nélküled éltem."

(Ismeretlen szerző)


"És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz és te is tiszta,
s jó vagy egy tekintetük elhitesse véled
szép dolgokért élsz, és érdemes élned."


(Váci Mihály)


"Esküvőre kondul ma a harang,
új fészket kap két fehér galamb.
Teljesedjen minden kívánsága,
boldogság kísérje új otthonába.
Halkan csendül a kisharang,
imára kulcsol a kezünk,
két szív kezet nyújt egymásnak,
örök hűséget esküszünk.
Ha majd aranygyűrű ragyog az ujjadon,
s édesanyád szívét marja a fájdalom,
mert azt hiszi, elviszlek messzire,
s rajta kívül nem fog szeretni senkise.
Becsüld meg jól azt az aranykarikát,
mert cserébe hagytad el az édesanyád."


(Ismeretlen szerző)


"Esküvőre kondul ma a harang,
Új fészket kap két fehér galamb.
Teljesedjen minden kívánsága,
Boldogság kísérje új otthonába.
Halkan csendül a kisharang,
Imára kulcsol a kezünk,
Két szív kezet nyújt egymásnak,
Örök hűséget esküszünk."
Ha majd aranygyűrű ragyog az ujjadon,
S édesanyád szívét marja a fájdalom,
Mert azt hiszi, elviszlek messzire,
S rajta kívül nem fog szeretni senkise.
Becsüld meg jól azt az aranykarikát,
Mert cserébe hagytad el az édesanyád.
"Lásd meg kegyes atyánk mi házasságunkat,
Lelki testi jókkal víg társaságunkat,
Adj te kedved szerint nékünk magzatokat,
Nagy szép engedelmes fiakat, leányokat."


(Sziráki Balázs)


"Etess, nézd - éhezem. Takarj be - fázom.
Ostoba vagyok - foglalkozz velem.
Hiányod átjár, mint huzat a házon.
Mondd, - távozzon tőlem a félelem.

Reám néztél s én mindent elfelejtettem.
Meghallgattál és elakadt a szavam.
Tedd, hogy ne legyek ily kérlelhetetlen;
Hogy tudjak élni, halni egymagam!"


(József Attila)


"Ezért elhagyja az ember az ő atyját és anyját,
és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten
egy testté! Azért többé nem két, hanem egy test.
Amit Isten egybeszerkesztett, ember szét ne válassza."


(Márk 10:7-9)


"Fa leszek, ha fának vagy virága.
Ha harmat vagy: én virág leszek.
Harmat leszek, ha te napsugár vagy,
csak hogy lényink egyesüljenek.

Ha, leányka, te vagy a mennyország:
akkor én csillaggá változom.
Ha, leányka, te vagy a pokol:
hogy egyesüljünk, én elkárhozom."


(Petőfi Sándor: Fa leszek, ha...)


"Feladok érted mindent,
Leszel cserébe Te a mindenem ?
Mióta láttam a szemed tiszta fényét,
azóta nem tudok élni Nélküled,
Mióta megbűvölt egy pillanatnyi szépség
Azóta szeretlek én...
...és fogadom: legigazabb vágyam, hogy sose hagylak el,
hogy veled végre magammá lehessek,
és nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek,
csak szeretlek."


(Baranyi Ferenc: Fogadom)


"Fenn a fán és a fáról leesve
4kézláb a diót keresve
Almalopás és menekülés közben
Lihegve, röhögve, kéz a kézben
Jó veled

Színházban, templomban, moziban,
boltban,
Az utcákon és a kék alagútban,
Taxiban, biciklin, mezítláb porban,
Izzadva, fázva, jóban-rosszban
Jó veled

Ezt én mondom, akinek elhiheted,
Aki tudja, hogy milyen volt
nélküled

A folyóparton, térdig a vízben,
A víz alatt vagy a víz fölött
éppen,
A híd alatt, mikor szegények
leszünk,
A pálmák alatt, mikor gazdagok
leszünk,
Jó veled

Ezt én mondom, akinek elhiheted,
Aki tudja, hogy milyen volt
nélküled

Mert a szerelmem voltál, a
szerelmem vagy,
A szerelmem leszel, és szeretve,
szeretve vagy

Munka előtt és munka helyett,
Mikor reggel az ágyban kávéhoz
tejet,
Gömbölyödve és félig kinyúlva,
Évek óta és évek múlva,
Jó veled

Csőbe húzva, esőben, hóban,
Sírva vigadva, nyakig a bajban,
Álmodozva, úgy lassan szépen,
Akkor is, ha nem szeretsz éppen,
Jó veled"


(Presser Gábor: Jó veled - Hűségdal)


"Fény vagy te is, lobogj hát, melegíts és égess,
hinned kell, hogy a világ teveled is ékes."


(Tóth Árpád)


"Folytasd dolgod, képezd magad, komolyan vedd minden nap terhét!
Szerencse aztán jön majd magától, nyer bő okulást tapasztalásból."


(Ismeretlen szerző)


"Friss daloló szerelemmel
elodbe
Vonszolom ifjú szívem s
Kacagok-
Öltsd a karomba, hej, öltsd a
Karod,
S hagyd a kezed a kezembe
örökre"


(József Attila)


"Friss daloló szerelemmel elődbe
vonszolom szívem s kacagok,
öltsd a karomba, hej, öltsd a karod,
s hagyd a kezed kezembe örökre.

Érzed-e énekemet? Beköszönne
most a szívedbe, ha úgy akarod!
Duzzad az ér, meg a vér kavarog
s nem harapok ajakadba - megölne.

Jajj, ez a csókom elölne, tudom,
ámde ha engeded én megölellek.
Zeng a szívemben a forradalom!

Nézd e kemény kezeket, meg e mellet!
Nászt dalolok Teneked szilajon.
- Jajj, ha fülednek e dal sose kellett."


(József Attila: Leánykérő ének)


"Gyenge annak szerelme, aki csak szavakban tudja kifejezni, hogy mennyire szeret."

(Dante)


"Gyermekeid nem a te gyermekeid.
Az önmagáért sóvárgó élet fiai és leányai ők.
Általad, de nem belőled jönnek,
Veled vannak, de nem tiéid.
Nekik adhatod szeretetedet, de gondolataidat nem,
Mert saját gondolataik vannak.
Otthont adhatsz testüknek, de lelküknek nem,
Mert az a holnap házában lakik, hová
te még álmodban sem juthatsz el.
Formálhatod magad képükre, de őket saját képedre
formálni ne törekedjél.
Mert az élet nem halad hátrafelé s nem időz a tegnappal.
Te vagy az íj, húrja pendül s gyermekeid élő nyílként szállnak el.
S ki tartja az íjat, látja a célt a végtelen útján,
és erejével vonja a húrt, hogy nyilai bizton,
gyorsan és messze szálljanak.
Örüljön az íj az íjász kezében;
Mert az íjász egyként szereti a repülő nyilat
s az íjat, mely mozdulatlan áll."


(Kahlil Gibran : A próféta)


"Gyöngeségünk bűnös ebben nem mi,
Úgy alkottak, hogy így tudunk szeretni."


(Shakespeare)


"Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne érték hatvan percnyi van,
minden kincsének bírod ezt a földet, s ami még több, ember vagy, fiam"


(Kipling)


"Ha boldoggá akarsz tenni valakit ne gyarapítsd a vagyonát, csökkentsd a vágyait."

(Ismeretlen szerző)


"Ha egyszer álmodban
a Paradicsomban járnál,
és lelked emlékeztetőül
egy szál virágot kapna,
és reggel felébredve
a virágot ott találnád
- Mondd, akkor mi volna?"

Szeressétek egymást, de szerelmetek
ne váljék bilinccsé.
Legyen inkább olyan, mint a tenger,
melynek lelketek partjai között
ringanak hullámai.
Töltsétek egymás poharát, de ne igyatok
egymás poharából.
Osszátok meg kenyereteket, de ne egyétek
ugyanazt a morzsát.
Daloljatok és táncoljatok együtt, de
mindegyitek maradjon meg önmaga.
Mint a lant húrjai, mindegyik külön kifeszítve,
bár együtt zengenek, egy harmóniát.
Adjátok egymásnak szíveteket, de ne legyetek
egymás őrei,
Mert csak az élet tenyere foghatja át
szíveteket,
Éljetek együtt, de ne feszélyező
összetapadásban.
Mert a szentély oszlopai is úgy emelkednek magasba,
hogy távolságok vannak közöttük.
S a tölgy és a ciprus se tud egymás árnyékában
virulni
Az élet kanyargós útvesztőin
a szülői kéz vezetett.
S mikor én ezt elengedtem
Megfogtam a tiedet.
Mert úgy az élet mindig szomorú és hideg,
Ha örömödet, bánatodat elmondani nincs kinek.
Ezért soha ne hagyj el,
Mindig a szíveddel vezess.
És ehhez a legfontosabb, hogy mindig nagyon szeress."


(Szalai Evelina)


"Ha elhal a dal, oltsd el a fényt. A zene örök jó barát,
táncolj, ha mersz a tűzön át. A zene örök jó barát, míg a vég tör át!"


(Morisson)


"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is,
szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a
zengő érc vagy pengő cimbalom.
És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és
minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is,
úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről,
szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok.
És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre
adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból.
A szeretet hosszútűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a
szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.
Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.
Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal.
Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr.
A szeretet soha el nem fogy: de legyenek bár jövendőmondások,
eltöröltetnek, vagy akár nyelvek, megszűnnek, vagy akár ismeret, eltöröltetik.
Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás:
De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik.
Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam,
mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá
lettem, elhagytam a gyermekekhez illő dolgokat.
Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre,
most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd,
a mint én is megismertettem.
Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három,
ezek között pedig a legnagyobb a szeretet."


(I. Korinthus 13:1-13)


"Ha figyelünk valakire, akkor meghallgatjuk,
bizonyos értelemben elfogadjuk, amit mond."


(Stella Terrill Mann)


"Ha házasodni készülsz, legyen nyitva mind a két szemed.
Ha megházasodtál, hunyd be az egyiket."


(Keleti bölcsesség)


"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta."


(Szent Ágoston)


"Ha Isten a nőt a férfi urává akarta volna tenni,
Ádám fejéből vette volna.
Ha rabszolgájává, a lábából.
Ámde oldalából vette, mert élettársává,
egyenlő párjává akarta."


(Szent Ágoston)


"Ha kilépsz az életbe, élj sok boldog évet,
szeress te is úgy bennünket, mint ahogy mi téged."


(Ismeretlen szerző)


"Ha minden ember csak egy másikat boldogítana, paradicsomkertté lenne a föld."

(Dosztojevszkij)


"Ha szeretetet, figyelmet kívánunk partnerünktől, akkor előbb adjunk mi neki.
Finom, tapintatos pantomim ez, az erők egészséges keringésének módja.
Olyan labdajáték, amelyben kezdetben a mi kezünkben van a labda,
s társunk csak úgy dobhatja vissza, ha előbb mi odadobjuk hozzá."


(Szepes Mária)


"Ha valaki szeret egy virágot,
amely csak egyetlen példányban
létezik a csillag milliókban,
ez elég neki, hogy boldog legyen
ha a csillagokra pillant."


(Saint de Exupery)


"Ha van szerelem, amely tiszta – akkor az a szerelem az,
amely a szív mélyén rejlik,
s amelynek magunk sem vagyunk tudatában."


(La Rochefoucauld)


"Házasodj meg, meg fogod bánni;
ne házasodj meg, ezt is meg fogod bánni;
házasodj vagy ne házasodj, mindkettőt meg fogod bánni;
vagy megházasodsz, vagy nem, mindkettőt megbánod."


(Kierkegaard)


"Hazugság, mit tartanak közönségesen,
hogy házasságban megszűnik a szerelem!"


(Petőfi Sándor)


"Helytelen azt hinnünk, hogy a szerelem hosszas
együttlét és kitartó udvarlás gyümölcse.
A szerelem a szellemi-lelki rokonság gyermeke,
s ha egyetlen pillanat nem hozza létre ezt az
összetartozást, hosszú évek alatt sem születik meg soha."


(Kahlil Gibran: Törött szárnyak)


"Hiába fürösztöd önmagadban,
csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon pici él,
s nagyobb leszel a világ tengelyénél."


(József Attila)


"Hinni a szépet, lehetetlent, hogy egyszer valóra válik.
Hinni a vágyban, akaratunkban. Ha kell hát bízni halálig."


(Szabó Lőrinc)


"Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben
és hogy ezt a valamit bármi áron el kell érnünk."


(Curie)


"Hogyha szeretsz, add a kezed
És ne kérdezd, hogy ki vezet
És ne kérdezd, hová megyünk,
Csak az kívánd, hogy együtt legyünk"


(Love story)


"Hogyha szeretsz, add a kezed,
és ne kérdezd, hogy ki vezet,
és ne kérdezd, hogy hova megyünk,
csak azt kívánd, örökre együtt legyünk."


(Love story)


"Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz, légy víg,
légy te okos, míg lehet, élj és örülj! Míg szólunk, az
idő hirtelen elrepül, mint a nyíl s zuhogó patak"


(Berzsenyi Dániel)


"Igazi lelkünket - akárcsak az ünneplő ruhánkat -
gondosan őrizzük meg, hogy tiszta legyen az ünnepekre."


(József Attila)


"Igen a válasz és ebben biztos vagy.
Az "igen" belenyugvás, hagynod kell.
Hagynod kell, hogy úgy legyen."


(John Lennon)


"Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed,
s akkor is szeretni fogsz, mikor már én is vén leszek."


(Heltai Jenő)


"Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek,
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetõdnek,
És érzem: szívembe visszatér
és zuhogó, mély zenével ered meg,
mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!"


(Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú)


"Így kéz a kézben mi eddig szerelem volt, törvény már."

(Zorán)


"Induljunk vígan és remélve,
a boldog szép jövő elébe
miénk a föld a nap alatt,
míg szívünk bátor és szabad."


(Ismeretlen szerző)


"Ismerem azokat a szavakat,
amelyeket még ki sem ejtettél.
Már tudom hová tartasz,
mikor még el sem indulsz.
Tudok a féltett titkaidról,
amiket mélyen elrejtesz.
Mindent tudok rólad, kedvesem,
nem vagyok kém, csak szeretlek!"


(Jim Morrison)


"Ismételd... szeretsz... Ki fél,
hogy a rét túlsok virággal veres
s az ég túlsok csillaggal ékszeres?

"Mondd, szeretsz, szeretsz... Hangod úgy zenél,
mint ezüst csengő, ujrázva... Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!"


(Elisabeth BarrettBrowning)


"Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást,
az Isten szeretete bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk."


(I. János 4:12)


"Járj el gyakran felebarátod házába, mert a dudva hamar felveri a járatlan ösvényt."

(Skandináv mitológia)


"Jegyezd meg jól az utat, amerre mégy
attól pedig ne félj, hogy én elmegyek innen
legfeljebb időnként felmászom a szikla tetejére,
hogy megláthass, vagy én veszlek észre majd az úton."


(Cervantes)


"Jegyezd meg jól, de ne csüggedj soha,
remény, csalódás, küzdelem, bukás,
sírig tartó nagy versenyfutás.
Keresni mindig a jót, a szépet,
s meg nem találni, - ez az élet."


(Madách Imre)


"Jó érezni azt, hogy szeretlek,
nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni a két szemedben,
rejtőzködni a mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már szememben
élnek és néznek.

S érezni azt, ha szép, veled szép,
s csak veled teljes az élet,
Mert hisz csak egymást szeretve
lehetünk boldogok."


(Illyés Gyula)


"Jó érezni, hogy szeretlek.
Nagyon és egyre jobban.
Ott bujkálni két szemedben,
Rejtőzködni mosolyodban.
Érezni, hogy szemeid már
szemeimben élnek és néznek,
S érezni azt, ha szép, veled szép
És csak veled teljes az élet."


(Juhász Gyula)


"Jobb arra használni az eszedet, hogy elviseld azokat a csapásokat,
amelyek érnek, mint előrelátni olyanokat, amelyek érhetnek."


(Ismeretlen szerző)


"Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan."

(Saint de Exupery)


"Karod erős, szíved emelkedett: Végtelen a tér, mely munkára hív."

(Madách Imre)


"Karod fonja nyakam köré a szél,
a napban csókod messzi tüze él,
közelebb vagy hozzám mindenkinél."


(Szabó Lőrinc)


"Karodba hajtom szerető szívem.
Rád bízom most már az életem.
Mi leszünk már csak, Te meg én,
És boldogan haladunk egy biztos cél felé.
Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott.
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom azt az utat, melyre most lépünk,
Vigyázz rám, hogy róla le ne lépjünk.
"Nélküled
mint az olló egy fele
- van árvább ennél? -
suta a sorsom, hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?"


(Illyés Gyula)


"Kellene ma éjjel egy kis
haccáré-haccaccáré,
hadd legyen a szám a szádé,
Óh Tádé, miért vagy málé,
kilesi a vén hold ingyen,
csipkés ki hálóingem,
ha valaki pajkosan tekint rám
az a végén a Mennyben jár.
Köszönöm az életnek, hogy Téged megadott
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott,
áldom az utat, amelyre most léptünk
vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk.
Szívem ezt a percet nagyon régen várja,
Amelyben Te leszel az életem párja.
Oly boldogan gondol szívem a jövőre,
Mikor elmondhatom: Enyém vagy örökre.
Mert kell Valaki, akihez beszélsz,
Mert kell egy Másik, mások ellen,
Ne álltasd Magad, ennyi az egész,
de ez eltéphetetlen."


(Rab Zsuzsa)


"Keresd és rálelsz - amit nem keresnek, felfedezetlen marad az."

(Szophoklész)


"Keresek egy tökéletes párnát.
Azt hiszem, valahol a tied
mellett van."


(Ashleigh Billiant)


"Két boldog szerelmes kis kunyhóban is megfér."

(Schiller)


"Két karodban ringatózom
csöndesen.
Két karomban ringatózol
csöndesen.
Két karodban gyermek vagyok,
hallgatag.
Két karomban gyermek vagy te,
hallgatlak.
Két karoddal átölelsz te,
ha félek.
Két karodban nem ijeszt majd
a halál nagy
csöndje sem.
Két karodban a halálon,
mint egy álmon
Átesem."


(Radnóti Miklós)


"Két lélek és két ifjú szív.
Van-e szebb, mint mikor egymást meglelik?
Két lélek, amit a szeretet összeköt.
Olyan kapocs ez, amely örök.
Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettőnk dolgán
Nem változtat többé semmi már."


(Thomas Hardy)


"Két szárny vagyunk, de fenn a fellegekben
nem szállhatunk, csak mind a ketten
szívverésnyire pontos egy ütemben.
Szállj hát velem egy rezdülésű; szárnycsapással.
Hullongó tollak voltunk egyedül - szárnyak lettünk egymással."


(Váci Mihály)


"Kétségeid, titkos vágyaid, emlékeid magamhoz veszem.
Így könnyebb nekem.
A nehezét reád bízom: boldogulj velem."


(Ismeretlen szerző)


"Kezedben életed kulcsa nézz szét, s amit látsz, az mind benned van."

(Paul Fleming)


"Kezemet nyújtom, kérlek ismerj fel!
Értsd meg, amit mondok, kérlek fogadj el!
Ha nálad lesz egy kérdés, nálam biztos lesz egy válasz,
ha választanod kell, kérlek engem válassz!"


(Kovács Ákos)


"Kis hajó az élet tengerén,
ketten vagyunk, csak te meg én,
viharban, forró napsütésben.
Halálig együtt az élet tengerében
szeretni kell, nagyon szeretni,
s minden vihart könnyebb elviselni.
S ha majd egyszer véget ér az élet,
utolsó mondatom: szeretlek téged."


(Khalil GIbran, A próféta c. művéből rész)


"Kísérjen az öröm, kerüljön a bánat, siker koronázza további munkádat."

(Ismeretlen szerző)


"Kívánd, hogy mindig úgy szeressenek,
ahogy szeretnéd, hogy szeressenek."


(Balázs Fecó)


"Köszönöm az életnek, hogy téged megadott,
köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott,
áldom az utat, amelyre most léptünk
vigyázz rá, hogy róla soha le ne térjünk."


(Ismeretlen szerző)


"Köszönöm, hogy te vagy.
Az órát köszönöm,
Amelyben fényül nyert e
Világtalan világ,
Köszönöm, hogy kezed
Kinyújtottad felém,
S árnyául elfogadtál sugárzó
életednek…"


(Móra Ferenc: Aranykoporsó)


"Lásd meg kegyes atyánk mi házasságunkat,
lelki testi jókkal víg társaságunkat,
adj te kedved szerint nékünk magzatokat,
nagy szép engedelmes fiakat, leányokat."


(Sziráki Balázs)


"Leejtett szemüveg szilánkjában,
Novembert ölelő félhomályban,
Égre mutató kiszáradt ágban,
Szavakat rejtő némaságban,

Gazdátlan kutyák tekintetében,
Síró ablakot ringató szélben,
Könyvembe préselt naplementében,
Biciklin bolyongó csengetésben,

Ahogy az időn átrohantam,
Elkísértél ezer alakban,
Amikor majdnem magam maradtam,
Visszatértél ezer alakban,

Behunyt szememen átsütő napban,
Virrasztó csendet vigyázó falban,
Egymásba fonódó félszavakban,
Titokban intő kézmozdulatban,

Amikor majdnem, majdnem feladtam,
Velem voltál ezer alakban,
A reményt már-már veszni hagytam,
S megtaláltalak önmagamban"


(Zorán: Ezer Alakban)


"Legigazibb vágyam, hogy sose hagyjalak el,
hogy veled végre magammá lehessek.
És nem fogadom, hogy iszonyúan szeretlek.
Csak szeretlek."


(Baranyi)


"Legnagyobb cél pedig itt-e földi létben
ember lenni mindig, minden körülményben."


(Arany János)


"Légy hát óvatos, Édes, amilyen
Én vagyok, nem magamért, de teérted,
Úgy hordva szíved, ahogy dajka sem
Félti kicsinyét, kit annyi baj érhet"


(Shakespeare)


"Légy tölgyfa, mit a fergeteg ki képes dönteni,
de méltóságos derekát meg nem görbítheti!"


(Petőfi Sándor)


"Legyen benned szeretet
mindenki iránt, senki sem más
mint a többi."


(Rámakrishna)


"Lehet, hogy gyenge még a hangunk
lehet, hogy léptünk még bizonytalan,
de indulunk a szépet, jót akarjuk,
érezzük, hogy hitünknek szárnya van."


(Juhász Gyula)


"Lelkünk pedig, nos drága lelkem,
már hogy a lelked és a lelkem
csak tréfa lenne? Ó dehogy!
csak épp hogy nem a másvilágon,
itt élünk, ezen a világon,
és nem az égben, ó nem ott!

Szeressünk hát szép kis boszorkám;
madár dalol, patak csobog, lám;
mi szeressünk, azért vagyunk."


(Paul Verlaine)


"Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,
s ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
gyermekünk szemében újra, s újra lobogna."


(Kovács Mihály)


"Lelkünk tiszta szerelmével oltár elé megyünk,
hogy egymásnak hűségesküt tegyünk,
S ha szerelmünk lángja parázzsá csitulna,
Gyermekünk szemében újra, s újra lobogna."


(G.R. Tolsztoj L.)


"Majd szeretsz? Én most szeretlek,
most vagy itt, hát most ölelj meg,
a jövő sötét világ.
Késlekedsz még? Jöjj csak szépen,
most csókolj meg Százszorszépem,
gyorsan száll az ifjúság."
"Jobban szeretlek, mint ahogy tegnap szerettelek,
de kevésbé mint holnap foglak szeretni."

"....Szél vagy zápor talán,
vagy egyszerűen az, hogy létezel
mozdítja meg itt és most a világot."


(Pilinszky János)


"Már néha gondolok a szerelemre.
Milyen lehet - én Istenem - milyen?
Találkoztam tán véle messze-messze,
Valahol Andersen meséiben?
Komoly és barna kislány lesz. Merengő.
A lelke párna, puha selyemkendő.
És míg a többiek bután nevetnek,
Virágokat hoz majd a kis betegnek.
Ágyamhoz ül. Meséskönyv a szeme.
Halkan beszél, csak nékem, soha másnak.
Fájó fejemre hűs borogatást rak.
És kacagása hegedű-zene.
Egy lány, ki én vagyok. Hozzám hasonló.
Különös, titkos és ritkán mosolygó.
Az éjbe néző. Fáradt. Enyhe. Csöndes.
Csak széttekint, és a szobánkba csönd lesz"


(Kosztolányi Dezső)


"Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.
Párommal én az erdő ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom."


(Sík Sándor: Harangvirág)


"Megcélozni a legszebb álmot,
komolyan venni a világot,
mindig szeretni és remélni,
úgy érdemes a földön élni."


(Papp Lajos)


"Megérteni egymást örömben, szenvedésben,
segíteni ha csak egy szóval, egy gondolattal is,
nagyobb művészet, mint végig barangolni a világot,
gazdagnak lenni és szórni a pénzt.
Mert lelkeink kincse talán a legnagyobb ajándék
és legszebb öröm, amit egymásnak adhatunk,
s, amiért nem tudjuk elégszer mondani, hogy "Köszönöm"."


(Ismeretlen szerző)


"Meghajtom magamat szerelmes szívedhez,
lehajtom fejem szerény életedhez.
Életem öröme vígságod legyen,
s bánatunk és fájdalmunk is közös legyen."


(Ismeretlen szerző)


"Meghajtom magamat szerelmes szívedhez,
Lehajtom fejem szerény életedhez,
Életem öröme vígságod legyen,
S bánatunk és fájdalmunk is közös legyen."
"Megpróbáltalak levegőnek nézni,
de rájöttem, levegő nélkül nem tudok élni."


(John Lennon)


"Megkötöm lovamat szomorú fűzfához,
megkötöm szívemet gyönge violához.
Lovamat eloldom, mikor a nap fölkel,
de tőled violám csak a halál old el."


(Magyar népdal)


"Megpróbáltam udvarolni egy napon,
de szívemet megbántották nagyon.
A lány, akinek udvaroltam,
úgy érezte, durva voltam.
Aztán elkezdtem kacsintani,
füttyenteni, integetni,
s azóta ez a lány és én,
itt állunk a házasság küszöbén."


(Ismeretlen szerző)


"Megtaláltalak, fogom a kezed,
Nem űz el már semmilyen rettenet.
S mint ahogyan két kéz fonódik össze,
Együtt vagyunk, s maradunk egymással örökre."


(Pankovits Róbert)


"Mély álmából szívem mérlegét
mozdítja egy drága kép,
Lángol a szívem,
új vágy ûz már feléd.
Vár rám most szép új világ,
szívem a tiéd,
hozzád, hozzád fûz a vágy.

Kerestelek, hogy elmondhassam:
megtaláltlak, és elmondtam:
hogy szüntelenül kerestelek!

Ha szeret Téged õ, annak
van sok kis apró jele,
Ha gyöngéd, figyelmes és azt
kéri, mindíg légy vele.
Akkor szeret, ebben bizonyos
lehetsz,
S ahogy nézed, akkor már te
is szereted."


(John Lennon)


"Mérlegelni, aztán menni."

(Moltke)


"Mert a meztelenül összefonódók sérthetetlenül lépnek az időn át,
s bizton visszatérnek a kezdetekhez, nincs te, se én, se tegnap,
se ma, nincs név, egy testben s egy lélekben két igazság, ó teljesült lét."


(Octavio Paz - Somlyó György fordítása)


"Mert minden lélek összetett, s nem ismeri a részeit
külön-vegyített lelkeket a szerelem eggyé vegyít."


(John Donne)


"Mert minden nő te vagy; s e vén
fickó, akit megsokszoroztál,
téged szeret csak Benne, s most már
benned minden szerelem: Én!"


(Szabó Lőrinc)


"Mert nem lehet csak a valóságnak, a célszerűnek élni... Valami fölösleges is kell az élethez, valami rikító és csillogó, valami szépség, ha még olyan olcsó szépség is. Az emberek legtöbbje nem bír a szépség káprázata nélkül élni. Valami kell, ha más nem, egy hatosos képeslap, mely - vörös és arany színekben - a naplementét ábrázolja vagy a hajnalt az erdőben. Ilyenek vagyunk.

Nem, ennek a nőnek nem kellett semmiféle olcsó mütyürke, ami kárpótolhatja, megvesztegetheti. Ennek az egész kellett, az egész élet, a sors, minden veszélyével. Ez tudott várni."


(Márai Sándor)


"Mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít."

(Zsoltárok 63:4)


"Mert tudod, hogy a lágyság erősebb, mint a keménység,
a víz erősebb, mint a szikla, a szeretet erősebb, mint az erőszak."


(Hesse: Sziddhárta)


"Mi nem hirdetjük
Fennen, hangos szóval,
Csak te, csak én, örökké
és holtodiglan.
Mi megpróbálunk
csendben boldogok lenni,
lelkünk mélyén
őszintén, igazán
szeretni."


(Stendhal)


"Minden dicsőségnél, minden tehetségnél többet ér: szeretni.
Nem az, hogy az embert szeretik, hanem az, hogy az ember szerethet."


(Jászai Mari)


"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet."

(Példabeszédek 4:23)


"Minden gyökeres változást megelőz egy passzív, egyet nem értő, de nem kihívó beállítottság az emberek részéről. Reménytelenül sikertelennek, megvertnek, elveszettnek kell érezniük magukat, hogy el legyenek szánva: szakítanak a múlttal és szerencsét próbálnak a jövővel."

(Saul Alinsky)


"Minden kapcsolat egyfajta szent őrület,
amit nem lehet megfejteni, hanem tisztelni rejtett tikait."


(Platon)


"Minden nap elmúlik valami, amiért az ember szomorkodik.
De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni."


(Hérakleitosz)


"Minden nap szép,
de a legszebb,
amit a mai ad nekünk.
Reméljük, hogy hosszú marad,
s örökké együtt leszünk"


(Goethe)


"Mindennap megszûnik valami,
amiért az ember szomorkodik,
de mindíg születik valami,
amiért érdemes élni és meghalni."


(Herakleitos)


"Mindig az győz, aki meg tud semmisülni az ölelésben."

(Hamvas Béla)


"Mindig ébren ér a hajnal,
Nem tudom mi van velem,
Kél a reggel fecskedallal,
Könnyel telt az én szemem.
Hozzád bújok, mint a kisded,
Melled rejti arcomat,
És ha lopva föltekintek,
Szívem majdnem meghasad."


(Weöres Sándor)


"Mindig van egy kis
őrültség a szerelemben.
De mindig van egy kis
Okosság is az őrületben."


(F. Nietzsche)


"Mindig, örökké. Frázis, buta nem szép,
De mint a leckét mondom egyre fújva!
Elhagyni egymást? Mit? Ez képtelenség!
Őrültség, gazság!. Ó ismételd újra!
Hiszen nekünk úgy kell a végtelenség.
De ha barátom így szól: "az egyetlen ő lesz, ki minden nőt megsemmisít.
Mit félsz? Hűek maradtok majd ti ketten"
az fáj kicsit..."


(Paul Géraldy)


"Minél kevesebbet ér valaki, annál kevesebbre tart másokat."

(Ismeretlen szerző)


"Mint alkonyég felhőjén, mely ragyog,
És rajta túl derengő csillagok.
Én nem tudom, mi ez, de édes ez,
Egy pillantásod, hogyha megkeres,
Mint napsugár, ha villan a tetőn,
Holott borongón már az este jön.
Én nem tudom, mi ez, de érezem,
Hogy megszépült megint az életem,
Szavaid selyme szíven simogat,
Mint márciusi szél a sírokat!
Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon,
Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.
Ha balgaság, ha tévedés, legyen,
Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem!


Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet.
Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek."


(Szabó Lőrinc)


"Mint liliom a tövisek közt,
olyan az én mátkám a lányok közt.
Mint almafa az erdőnek fái közt,
olyan az én szerelmesem az ifjak közt."


(Énekek éneke 2:2-3)


"Mire megszüljük egymást magunknak
kihordunk annyi kínt, kívül - belül,
hogy elszakadni egyikünk se tudhat
többé a másiktól: feltétlenül.
Valljuk egymást,
mint gyermekét az anyja.
S akkor, ha majd fájdalmak súlya nyom
fele bánatod én veszem magamra
és bűneid felét is vállalom."


(Garai Gábor)


"Mondd újra s újra, mondd és újra mondd,
hogy szeretsz! Bár az ismételt szavak
kakukknótához hasonlítanak,
emlékezz rá, hogy se mező, se domb
nincs kakukknóta nélkül, ha a lomb
újul tavasszal s kizöldül a mag.
Egyszeri szó, mint szellem hangja, vak
sötétben zeng el és kétség borong
nyomában. Ismételd! Szeretsz. Ki fél,
hogy a rét túl sok virággal veres
s az ég túl sok csillaggal ékszeres?
Mondd, szeretsz, szeretsz. Hangod úgy zenél,
mint ezüst csengő, újrázva. Beszélj:
de ne feledd, hogy némán is szeress!"


(Elisabeth Barrett Browning: Mondd újra - Babits Mi)


"Most először mondom el,
Most hinned kell nekem,
Legalább te maradj itt velem
Annyi minden változik,
S nem biztos semmi sem,
Legalább te legyél az nekem."


(Demjén Ferenc)


"Nagyon kevés szeretőnek lenni.
Nagyon sok szerelmesnek lenni."


(Paul Géraldy)


"Nászra ma hát, gyöngypár; izzadjatok a szerelemben,
váljatok egy lénnyé, susogással, mint a galambok,
karral, mint indák, csókokkal, mint csigahéjak.
Vad játékaitokra az őrmécs fénye ragyogjon:
Mindent lát éjjel, mindent feled reggel a lámpás."


(Petronius Arbiter)


"Ne csüggedj, hiszen ifjú vagy! Minden elérhető.
Ha van benned bátorság, remény és szeretni erő!"


(Victor Hugo)


"Ne félj a tökéletességtől! Úgysem éred el sohasem."

(Salvadore Dali)


"Ne kedvetlenedjünk el! A házasságkötések száma még mindig felülmúlja a válásokét."

(Ismeretlen szerző)


"Ne nézz, ne nézz hát vágyaid távolába:
egész világ nem a mi birtokunk,
amennyit a szív felfoghat magába,
sajátunknak csak annyit mondhatunk.
Múlt és jövő nagy tenger egy kebelnek,
megférhetetlen oly kicsin tanyán,
hullámin holt fény s ködvárak lebegnek,
zajától felrémül a szívmagány.
Ha van mihez bízhatnod a jelenben,
ha van mit érezz, gondolj és szeress,
maradj az élvvel kínáló közelben,
s tán szebb, de csalfább távolt ne keress."


(Vörösmarty Mihály: A merengőhöz)


"Ne rejtőzz el, úgyis látlak
Rád csukom a szempillámat.
Benn dörömbölsz a szívemben,
s elsimulsz a tenyeremben,
s elsimulsz az arcom bőrén,
mint vadvízen a verőfény.
Nagyon jó vagy, jó meleg vagy,
nagyon jó így, hogy velem vagy.
Mindenekben megtalállak,
s öröm markol meg, ha látlak.
Nézz rám, szólok a szemednek,
ne fuss el, nagyon szeretlek."


(Budai Ferenc)


"Ne unszolj, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled.
Mert ahova te mégy, oda megyek, és ahol te megszállsz,
ott szállok meg, néped az én népem, és Istened az én Istenem.
Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem is.
Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem tőled."


(Ruth 1:16-17)


"Néha, ha belegondolok, hogy jelentéktelen dolgok milyen súlyos következményekkel tudnak járni. Elfog a kísértés, hogy kijelentsem: jelentéktelen dolgok nincsenek."

(Bruce Barton)


"Nélküled és véled már nem lehet.
Vérünk csak egy s a kinti rend.
Nagyon szeretlek, ó, mily kevés
nélküled és veled élni idebent."


(Kulcsár Ferenc)


"Nélküled, mint az olló egy fele
- van árvább ennél?
Suta a sorsom: hogy vágjak vele?
Mit kezdenék, ha nem szeretnél?
Csak párban, mint a láb,
úgy mehetek tovább!"


(Illyés Gyula: Nélküled)


"Nem akarok tudni másról köztetek,
Csak megfeszített Krisztusról."


(1 Kor 2,2)


"Nem az a baj, ha az ember veszít, téved vagy kudarc éri.
Az a baj, ha egyszer sem nevet közben."


(Ismeretlen szerző)


"Nem az a szerelem tesz boldoggá bennünket,
amit kapunk, hanem amit adunk."


(Nagy Eszter)


"Nem az állandó fogadkozás a hűség bizonyítéka,
hanem az egyszer kimondott és megtartott fogadalom."


(William Shakespeare)


"Nem azért szeretlek aki te vagy, hanem azért aki én vagyok melletted."

(Gabriel Garcia Marquez)


"Nem érdekel, mi lesz, mi volt,
lelkünk egy pillanat,
égünk s minden tüzet kiolt
már-már egyetlen mozdulat."


(Szabó Lőrinc: Szeretlek)


"Nem érti szív, nem érti elme sem,
hogy mint szeretlek, én szerelmesem."


(Kosztolányi)


"Nem szándékom, hogy kérjelek a jóra,
Perzselő szomjat kelteni a jóra: ezért jöttem,
Nem szándékom, hogy hívjalak a jóra
Korgó éhet kelteni a jóra: ezért jöttem.
Nem szándékom, hogy kérjelek és hívjalak..."


(Weöres Sándor)


"Nem tudjuk még, de mégis jó nagyon,
Itt vagy velem s kezed foghatom,
Ezer veszély, szakadék mélye vár,
Le fogjuk győzni, hiszen ketten vagyunk már.

Köszönöm az életnek, hogy téged megadott,
Köszönöm a sorsnak, hogy hozzám elhozott.
Áldom az utat amelyre most lépünk,
Vigyázz rá, hogy róla le ne térjünk.

Örömöm sokszorozódjék a te örömödben,
Hiányosságom váljék jósággá benned."


(Weöres Sándor)


"Nem tudom mit rejt a sorsod,
mosolyt hoz-e vagy könnyeket,
tanuld meg hát feledni a rosszat,
és őrizd meg a boldog perceket."


(Hemingway)


"Nem tudom, mi voltam eddig,
Ámde azt sem, mi leszek;
Tőled függ, hogy sötét árnyék
Vagy fényes sugár legyek"


(Petőfi Sándor)


"Nem tudom, mi voltam eddig, ámde azt sem, mi leszek.
Tőled függ, hogy sötét árnyék vagy fényes sugár legyek"


(Petőfi Sándor)


"Némán figyelj és fogadj szemedbe, Némán figyelj és fogadj szívedbe. Feléd induló kezembe némán ejtsd kezed, mely hűséges és erős."

(Duhanel)


"Nemcsak azért szeretlek, ami vagy hanem amivé válok, amikor velem vagy.
Nemcsak azért szeretlek, amivé magad tetted, de azért is amit velem teszel.
Szeretlek, mert többet tettél bármely krédónál:
Tetted hogy jól érezzem magam és jobban bármily végzetnél,
tetted, hogy éljek boldogan.
Egyetlen érintés nélkül tetted ezt, szavak nélkül, jelek nélkül.
A lényed volt az, amely ezt művelte. S talán épp ebben áll a barátság."


(Ismeretlen szerző)


"Nincs más fény, csak a tested, más nap. Minden homály csak.
Homlokod fénye mellett tudok csak látni mindent.
Minden más fény kísértet, nyomod csak, puszta látszat.
Nem áldoz le szemedben sosem a mély tekintet."


(Miguel Hernández)


"Nincs nagyobb boldogság, mintha szeretnek bennünket."

(Charlotte Brontë)


"Nincs szükségem olyan barátra, aki változik amikor én változom,
és aki bólint, amikor én bólintok; az árnyékom mindezt sokkal jobban képes ellátni."


(Plutarkhosz)


"Nincsen szebb kora az emberiségnek mint az első ifjúság évei.
Azon láncok, melyek akkor köttetnek, nem szakadnak
el örökké, mert nem a világban kerestünk még
akkor barátokat, hanem a barátainkban leltük fel az egész világot."


(Kölcsey Ferenc)


"Óh bár úgy fonnánk testemmel testedet egybe,
hogy szent láncaikat szét sose törje idő.
mint ahogy a gerlék egyforma s örök szerelemben
Csókosan élvezik át isteni életüket."


(Sextus Aurelius Propertius)


"Ölelj át két karoddal,
E világban nélküled eltévedek.
Szeress, óvj, bátoríts hiteddel
S örökké veled leszek."


(Ormai László Csaba)


"Öleljük meg egymást, szívesen, meghitten, és szeressük egymást: úgy áld meg az Isten"

(Arany János)


"Oly sok szépet ígértünk egymásnak
Forrón lángol szerelmünk tüze,
Ha mindig ily szép lenne az élet
Tán nem is lenne szükség esküre.
Legyen bármily hosszú is az élet,
Sírig tartó boldogságot ad,
Bátran nézhetsz az emberek szemébe,
Mindaddig, míg betartod szavad."


(Drayton)


"Öregedjünk meg együtt,
A sors bármit is rendel.
Így állunk elébe mi,
Ketten, egy szerelemmel."


(John Lennon)


"Örömöm sokszorozódjék a te örömödben.
Hiányosságom váljék jósággá benned."


(Weöres Sándor)


"Örömöt nem nyújt az élet,
csak te nálad, csak tevéled!
Mint buborék széllyelpattan,
ha osztályos nem vagy abban!
Az ég és föld bús, kietlen,
s ami rá van rakva ékül:
a boldogság gyötrõ álom
benne nékem nálad nélkül."


(Tompa)


"Örvendj a hóvirágnak, az ibolyának és a búzavirágnak. Az erdő csöndjének. Ha egyedül vagy: annak, hogy egyedül lehetsz. Ha nem vagy egyedül: annak, hogy nem kell egyedül légy. Vágyódj arra, amit a holnap hoz, és örvendj annak, ami ma van.

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt"


(Wass Albert)


"Összedőlhet fenn a magas ég,
Leomolhat minden ami ép,
Egy a fontos, hogy Te szeress,
Minden más csak semmiség

Örök életet élsz velem,
Vár ránk a kéklő végtelen,
Mert a sors egymásnak szánja
Kiket összeköt a szerelem."


(Edith Piaf)


"Rád gondolok! - Úgy indázlak körül
gondolattal, mint vadszőlő a fát:
nagy levelek, s a szem semmit se lát
a zöldön túl, amely a törzsre ül.
de értsd meg, pálmám : vágyam nem hevül
gondolatért - a szebb valót magát
kívánom : Téged! Jössz-e, jössz-e hát
hozzám, de tüstént? Mezítelenül
álljon derekad, s minden ágadat
zúgasd, erős fa, s lombos köteled
szaggasd el s dobd a földre, mert e vad
örömben : - látlak, hallak s új leget
kortyol tüdőm friss árnyékod alatt! -
nem gondolok Rád - itt vagyok veled."


(Elizabeth Barrett-Browning)


"Rejtelmek ha zengenek, őrt állok, mint mesékbe,
bebújtattál engemet talpig nehéz hűségbe.
Én is írom énekem, ha már szeretlek téged,
tedd könnyűvé énnekem ezt a nehéz hűséget."


(József Attila: Rejtelmek)


"S ha ígérném, hogy ma odamegyek?
- Számolni kezdeném a perceket.
Örülnél? Hogy örülnél? Mennyire?
- Ha szeretsz, szíved megszakad bele.
S ha mégse lehet, ha nem leszek ott?
Képzeld: máris zörgetem bokrodat!
- Nem mozdulok, el ne riasszalak!"


(Szabó Lőrinc)


"S idő állj meg egy pillanatra
S ti rohanó percek várjatok,
Amíg ők ketten esküt tesznek,
Hogy egymáshoz örökké hűek lesznek,
Csak addig várjatok!"


(Goethe)


"Semmi sem édesebb a szeretetnél,
semmi sem erősebb,
semmi sem magasabb, tágasabb,
semmi sem kedvesebb, tökéletesebb
és jobb az égen és a földön."


(Kempis Tamás)


"Semmi sem ér többet a mai napnál."

(Goethe)


"Semmi sem rendezettebb, mint az,
amit a szeretet rendez el, és
semmi sem szabadabb, mint
amit a szeretet köt össze."


(Chiara Lubich)


"Sírok, ha sírsz, ha ragyogsz, ragyogok,
Néma barátod, rabszolgád vagyok,
Alázatos és bizalmas barát,
Aki nem kér semmit, csak néz és imád,
És nem akar lenni, csak általad,
Csak az árnyéka annak, ami vagy."


(Szabó Lőrinc)


"Soha le nem mondani.
Soha el nem csüggedni.
Ha kell, mindig újra kezdeni."


(Kossuth Lajos)


"Sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogynem az egynek, mert
azoknak jó jutalmok vala az ő munkájokból.
Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
Jaj pedig az egyedülállónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
Hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek,
az egyedülvaló pedig mimódon melegedhetik meg?
Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak,
és a hármas kötél nem hamar szakad el."


(Prédikátor könyve 4:9-12)


"Sorsomat veled megosztom,
bánatod legyen bánatom.
Ha öröm ér, ha fájdalom,
felét magamra vállalom"


(Ismeretlen szerző)


"Sorsunk egybeforr, együtt megyünk tovább.
Az élet viharában te vigyázol rám.
Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel nekem,
S hogy megosztod az életed velem."


(Vörösmarty Mihály)


"Számomra alkotott, választott rég ki Isten.
Te voltál és te vagy a kincsek kincse itt lenn.
Néped népem, a te megváltód az enyém is, és ahová mégy, oda megyek én is.
Megismertük a szeretetet, amellyel Isten szeret bennünket, és hitünk benne."


(János 1:4-16)


"Szerelem, ha egyik a másikát repülni hagyja,
de ha lezuhan, fél szárnyát kölcsönadja."


(Szabó Éva: Szög és kereszt)


"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket,
amely annyira erős, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk,
mint nekünk őreá."


(Paul Geraldy)


"Szerelem: meghódítani, bírni és megtartani egy lelket,
amely annyira erős, hogy fölemel bennünket,
s annyira gyönge, hogy éppolyan szüksége van reánk,
mint nekünk őreá."


(Paul Geraldy)


"Szerelmedért
Eltépett lelkemet
Istentől újra visszakérném,
Dicsőbb erénnyel ékesíteném,
S örömmel nyújtanám neked
Szerelmedért!"


(Vörösmarty Mihály)


"Szerelmem vagy, neked én adok nevet
És ez a varázslat köröttünk lebeg.
Bánatot, sebet; mindent levedlek
Ha megölsz is érte én akkor is szeretlek..."


(Ákos)


"Szerelmünk olyan, mint a
ködös eső,
mely lágyan szitál- de
megárasztja a folyót."


(Afrikai közmondás)


"Szeress nagyon,
hogyan, tudod Te jól azt,
Mint Nap havat, amit magába olvaszt."


(József Attila)


"Szeress, szeress, mint én szeretlek téged,
oly lángolón, oly véghetetlenül,
áraszd reám a fényt, s a melegséget,
mely Isten arcáról szívedbe gyűl,
az a te szíved egyetlen világom,
nappal napom és éjjel csillagom...
Milyen sötét vón a világ, az élet,
ha nem szeretnél édes csillagom."


(Petőfi Sándor)


"Szeretem fölséges
Voltomat e nászban
S fényes biztonságom
Valakiben, másban,
De nagyon szeretem. "


(Ady Endre)


"Szeretem nevedet, szeretem lelkedet, szeretem testedet,
szeretem, hogy engem szeretsz, szeretem a szerelmet veled.
Szeretlek."


(Ismeretlen szerző)


"Szeretlek szívemmel,
Szeretlek lelkemmel,
Szeretlek ábrándos
Örült szerelemmel!
Szeretem a mosolyod
S könnyeid egyaránt,
Szeretem erényid
Tiszta sugárzását,
Szeretem hibáid
Napfogyatkozását,
Szeretlek, kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Amint embernek csak
Szeretni lehet."


(Petőfi Sándor)


"Szeretlek, mint anyját a gyermek,
mint mélyüket a hallgatag vermek,
szeretlek, mint a fényt a termek,
mint lángot a lélek, test a nyugalmat!
Szeretlek, mint élni szeretnek
halandók, amíg meg nem halnak."


(József Attila)


"Szeretlek, szeretlek, szeretlek,
egész nap kutatlak, kereslek,
egész nap sírok a testedért,
szomorú kedves a kedvesért,
egész nap csókolom testedet,
csókolom minden percedet.

Minden percedet csókolom,
nem múlik ízed az ajkamon,
csókolom a földet, ahol jársz,
csókolom a percet, mikor vársz,
messziről kutatlak, kereslek,
szeretlek, szeretlek, szeretlek."


(Szabó Lőrinc: Szeretlek)


"Szeretni annyi, mint vállalni a legnagyobb kockázatot.
Jövőnket és boldogságunkat adni valaki kezébe.
Engedni, hogy kétkedés nélkül bízzunk valakiben.
Elfogadni sebezhetőségünket. Én pedig szeretlek."


(Helen Thomson)


"Szeretni egymást nem azt jelenti, hogy egymást nézzük,
hanem együtt nézzünk közös céljainkat."


(Saint de Exupery)


"Szeretni és szeretve lenni olyan, mintha kétfelől sütne ránk a nap."

(Ismeretlen szerző)


"Szeretni semmi. Ha szeretnek, az már valami. Ha szeretsz és szeretnek, az a minden."

(T. Tolis)


"Szeretni Tehozzád szegődtem..."

(Nagy László)


"Szeretni valakit, az több mint egy erős érzés - az döntés, ítélet és ígéret."

(Erich Fromm)


"Szerettem ernyős szemedet,
etető puha kezedet,
mellém simuló testedet,
csókolnám minden részedet.

Ha minket földbe letesznek,
ott is majd téged szeretlek,
őszi záporral mosdatlak,
vadszőlő-lombbal csókollak."


(Weöres Sándor)


"Szívembe vágyat is csak vágyad olt már,
benned születnek gondolataim,
szavaim lángját lelked tüze szítja.
Nem érek többet nélküled a holdnál,
amely az égbolt éji útjain
csak a leszállt nap fényét veri vissza!"


(Michelangelo)


"Szőke hajam már kibontom a szélnek,
de arcomat mosolyba takarom,
a hiába várt csókok igazát,
elbocsátja az asszony-hatalom.

Rózsákból rakni mindig-égő máglyát,
jól csókos tűzimádó tudna csak,
hát elbocsátlak csókos csóktalan,
már lángot hívőbb kezek gyújtsanak.

Megosztozunk most iker életünkön,
tiéd a vágy, enyém a szerelem,
s kihullsz belőlem, mint az üstökös,
de emlékcsillag száz marad velem."


(József Attila: Szőke hajam...)


"Szónál szebbet súgsz, kezdete és vége nincs. Ölelsz, ölellek."

(Fodor Ákos)


"Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk, akinek kedves az arca, előzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok legyünk."


(Hemingway)


"Tanuld olvasni sok néma jelem,
szemmel is hall az okos szerelem."


(William Shakespeare)


"Tanum legyen az ég,
A föld, a tenger,
A sok madár, a hal, minden ember,
Neked adom a szívemet, senki másnak,
Az életemet meg mellé ráadásnak."


(J. W. Goethe)


"Társam, kezet nyújtok néked,
Több jóságot, mint pénzt kínálok
Papolásnál és törvénynél elõbb magamat:
Te is nekem adod magad? Velem tartasz?
Együtt maradunk, ameddig élünk?"


(Walt Witman)


"Te azért születtél, hogy szeressenek,
én azért születtem, hogy téged szeresselek.
S csak annyit ér az életem,
amennyi boldogságot adsz te nekem.
Azt adom, mi legnagyobb: a szívemet,
mely útra kelt és felkutatta tiedet.
Rejts el, őrizz, éltess engem kedvesem
én veled leszek, te leszel a mindenem."


(Goethe)


"Te édes-kedves társam,
miféle szerződés ez?
Micsoda isten írta,
Mikor szívünkbe írta?"


(Kaffka Margit)


"Te vagy a lélegzet s
minden szívdobbanás
Te vagy a születő gondolat,
A magamba zárt vallomás
Te vagy a vágy,
ami ébren tartja az álmokat.
S ami nem én vagyok,
Minden más is te vagy!"


(Kirsch Péter)


"Te vagy a napom, Te a holdam,
olyan vagy néha, mint én voltam,

tudsz lenni zápor és szivárvány,
néha mintha magamat látnám,

deled cirógat, forral ested,
felém nyúltál, magad kerested,

világom vagy, s vagyok világod,
szeress ne félj: magad imádod."


(Győry Dezső)


"Te vagy az egyetlen a földön,
Akiért mindent megteszek,
Veled életemet töltöm,
Nem csak a múló perceket.

Nem ígérek kincset, csillagot,
Csak hű szívet adhatok,
Érzem másé nem lehetsz,
Én is csak a Tied, ha igazán szeretsz"


(Goethe)


"Te vagy ma mámnak legjobb kedve és olyan gazdag ez a ma, hogy, ha egy életet akarsz ma nézz jól a szemembe."

(Ady Endre: Akkor sincsen vége)


"Te valaki vagy a világban, de valakinek te vagy a világ."

(Ismeretlen szerző)


"Tedd a kezed homlokomra,
Mintha kezed kezem volna.
Úgy őrizz, mint ki gyilkolna,
mintha éltem élted volna.
Úgy szeress, mintha jó volna,
mintha szívem szíved volna."


(József Attila)


"Téged szeretlek,
Hogy te szeretsz nem is olyan fontos,
Két ember és mind a kettő bolondos,
Mi lesz velünk eldönti talán
A sors, e bölcs e gondos."


(Ady Endre)


"Tégy engem mint egy pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra,
mert kemény a szerelem mint a koporsó, és erős mint nagy vizeknek sodra.
No, szerelmem gyere menjünk a mezőre, illatoznak künn a mandragórák;
Már a szőllő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshozó fák."


(Babits Mihály)


"Tégy engem mint egy pecsétet a te szívedre,
mint egy pecsétet a te karodra,
mert erős a szeretet, mint halál,
kemény, mint a sír a buzgó szerelem,
lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai."


(Énekek éneke 8,6)


"Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!
Sok víz sem tudja eloltani a szeretetet, folyók sem tudják elsodorni.
De ha valaki háza minden kincsét kínálná is a szeretetért, csak megvetnék érte."


(Énekek éneke 7:6-7)


"Tégy örökké boldoggá engemet
Neked adom tiszta lelkemet.
Légy hozzám kedves és türelmes,
Mert együtt élni csak így érdemes."

"Várlak, mert tudom: visszajössz;
visszajössz, mert tudod, hogy várlak.
Tökéletes kör: te meg én
és tökéletes logika.
A tükör is csak akkor él,
ha van kit tükröznie.
egymás tetteinek oka vagyunk,
oka és célja - te tudod,
Athéné óvjon, Óvd magad."


(Szilágyi Domokos)


"Tegyél a szívedre pecsétnek...
mert mint a halál,
olyan erõs a szerelem."


(Énekek - éneke)


"Tegyen mást boldoggá a sors csalfa kénye:
Nékem te légy dajkám s ápolóm, Szerelem!
Zöld myrtus koszorúd a pályám szép reménye,
S könnyel ázott kendőd légyen szemfödelem."


(Berzsenyi Dániel)


"Természetesen sok hibám van, ha benned kevés a szeretet."

(Ismeretlen szerző)


"Tiszteld az embert, szeresd a szépet, tanulj meg küzdeni mert ez az élet."

(Ismeretlen szerző)


"Tudnál-e engem új világra hozni,
iparkodván szerelmes türelmemmel,
hogy legyen erőm ismét adakozni
s eltölteni a gonoszt félelemmel?"


(József Attila)


"Tudom azt, hogy a világra
Egy nap süt le melegen,
S ez a nap nem fönn az égben,
Hanem lenn a szív mélyében
Van, s e nap a szerelem."


(Petőfi Sándor)


"Úgy élsz bennem akár a vérem,
nyitott szememben a világ,
fájdalmaink a létezésben.
Vagy ép üvegben a szilánk!
Belőlem már te ki nem válhatsz
mint halál a születésből,
éjszakáimból az álmok.
Élők a múló időtől."


(Kiss Dénes: Részem lettél)


"Úgy szeretni, hogy nem várok cserébe semmit,
beérni a jelenlétével.
Szeretni őt a saját világában,
a meváltoztatás szándéka nélkül."


(Kundera: A lét elviselhetetlen könnyűsége)


"Vágyaim vándorolnak mindig feléd,
fogadd minden napomnak árnyát, tüzét!"


(Victor Hugo)


"Vagyok, mint megszegendő kenyered,
Mint színt adó tüzed, s mint tiszta csermely,
Ki holtadig kísér utad hű társaként."


(Yves Bonnefoy)


"Valakit szeretni annyit jelent, mint egyedül gyönyörködni
olyan csodában, amely mindenki számára láthatatlan/érthetetlen."


(Mauriac)


"Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között.
Miért csillag a barát?
És miért barát a csillag?
Mert olyan távol van, és mégis bennem él?
Mert az enyém, és mégis elérhetetlen?
Mert az a tér, ahol találkozunk nem emberi, hanem kozmikus?
Mert nem kíván tőlem és én sem kívánok tőle semmit?
Csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van; és ő van, és én vagyok, ez kettőnknek tökéletesen elég?
Nem lehet rá válaszolni.
Nem is kell.
De, ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag,
a világegyetemnek rám ragyogása."


(Hamvas Béla)


"Veled boldog vagyok,
Veled szelíd vagyok,
Veled erős vagyok,
Veled nyugodt vagyok,
Veled mindig mosolygok,
Veled én, énmagam vagyok,
Nincs többé olyan, hogy nélküled,
Tervem és jövőm van veled."


(Balzac)


"Veled mindenkinél büszkébb vagyok.
Csak egyben koldus: mindent elvehetsz,
s ezzel a legkoldusabbá tehetsz."


(Shakespeare: Mindenem)


"Volnék bármilyen,
Tiéd volnék, szívem.
Királyi adománnyal
Adnám magam által.
Volnék bármilyen
Tiéd volnék, szívem."


(Goethe)


Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto Moksaphoto